Przemysł Informacja

Jak działa MPOS

2020-06-30
Zasada płatności
Karta SIM służy do wymiany konwencjonalnej karty IC poprzez kartę telefonu komórkowego w telefonie komórkowym. Najpierw użytkownik odczytuje kartę w czytniku kart przez kartę SIM w telefonie komórkowym. Czytnik kart przekazuje informacje do terminala POS poprzez rozpoznanie, a terminal POS wysyła dane do serwera zarządzania przeprowadza weryfikację i porównanie oraz przetwarzanie wymiany danych, a następnie przesyła dane z powrotem do terminala POS w celu realizacji funkcji zużycia.

Zasada transmisji
Dane transakcji są przesyłane do terminala POS. Po odebraniu danych terminal POS pakuje i przesyła dane transakcji do karty NAC w NAC. Karta dolna określona przez określone bity TPDU przekazuje odebrane dane do karty górnej. Adres docelowy w nagłówku TPDU określa odpowiednią relację z aplikacją. Aplikacja przekazuje dane do określonej maszyny front-end. Po odebraniu pakietu danych przez maszynę frontonu dekompresuje pakiet danych i przekazuje go do maszyny szyfrującej w celu ustalenia informacji o koncie. Ważność i dokładność salda konta. Jeśli dane konta są poprawne, maszyna szyfrująca przesyła informacje weryfikacyjne do komputera frontonu. W tym momencie maszyna front-end przesyła zweryfikowane informacje do systemu kont głównych, oblicza kwotę do odliczenia od transakcji pos, a następnie dane Zwracają do automatu POS zgodnie z oryginalnym sposobem aktualizacji kwoty konta.